அவள் விகடனில்...

அவள் விகடன் பத்திரிகையில் தற்போது என் எழுத்தில், வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் சில வரலாற்றுப் பயணப் பதிவுகளும், நேர்முகங்களும் இந்த பக்கத்தில் உங்கள் பார்வைக்கு.

ஒரு நதி ஒரு வாழ்க்கை

சென்னையை ஆராயும் பிரெஞ்சுப் பெண்

நம் கிராமம் நம் கதைகள்

 புத்தகங்களின் காதலி

 இடிந்த கோட்டையும் எதிர்வரும் பறவைகளும்!

 குழந்தைகளுக்காகக் காத்திருக்கும் குயில் கூடு

தேசிங்கு ராஜனின் குதிரைப் பெயர் என்ன?


No comments:

Post a Comment

Hey, just let me know your feedback:)